มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564


โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2021 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สมัครที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th หรือ สมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


ระบบรับสมัครออนไลน์

รับสมัคร 1 ก.ย. 63 – 20 พ.ย. 63


ติดต่อสอบถาม


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทร. 083-9244935