มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2018 รับสมัครระหว่างเดือนกันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th


ระบบรับสมัครออนไลน์

รับสมัคร ก.ย. 61 – 16 พ.ย. 61
(กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้า ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)


ติดต่อสอบถาม


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-240474-7 ต่อ 7100, 08-1891-2240 โทรสาร 076-523241